Privacbeleid

Bij Wegwijs Administratie & Advies vinden we jouw privacy belangrijk

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van kracht. 

Hierin staat onder meer dat iedere organisatie die persoonsgegevens bewaart een Privacyverklaring moet hebben.

We hebben altijd al volgens de regels van die verordening, maar nu moet het ook worden vastgelegd. 

Als bedrijf verwerken wij ook gegevens van personen. Wij hebben contactgegevens nodig om contact te kunnen opnemen met onze (potentiële) klanten. Tevens beschikken wij over gegevens van onze klanten.

Concreet zijn de persoonsgegevens die wij vastleggen:

Naam, telefoonnummer, e-mail, BSN, geboortedatum en -plaats en het adres.

Om te waarborgen dat alle gegevens goed beschermd staan hebben wij de nodige technische maatregelen getroffen.

Als klant heeft u altijd recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw gegevens.

Schuiven naar boven